[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 13823
Shelf mark: Museet II
Document type: Bild, foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 8 cm x 11.5 cm (height x width)
Date: 14.12.1955
Keywords: museum, exhibition, audience, cordophones,

Grammofonkonsert i Sibeliusmuseum, Biskopsgtan 15 under Sibelius utställningsveckan den 14 december 1955.I förgrunden lyssnar fr.v. fru Aime Adolfsson, fru Ilse Helander, Alfhild Forslin och organisten Ilmari Nyman (Helsingfors).I bakgrunden Sibeliusutställningen med byster, noter, litteratur och på väggarna stränginstrument och kantele.

13.5.2002 / 3.4.2014