[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1462
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 9 cm x 13.7 cm (height x width)
Keywords: man, interior, sofa, table, couch,

Leevi Madetojas bror, någon tid anställd som kontorschef på Pås- och kuvertfabrik i ...Interiör, halvliggande på divan.Helfigur.

Full-length figure, Madetoja's brother lying on the couch.

23.9.1997 / 12.5.1999