[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='couple' results in 2 hits


1. Oili och Väinö Siikaniemi.Bröstbild.Tillägnad Darling & Yrjö Kilpinen 1920. (1920)
2. Yrjö och Margaret Kilpinen studerar tillsammans en tidning sittande i varsin fåtölj i hemmet i Mejlans.Finnish composer Yrjö Kilpinen and his pianist wife Margaret reading a magazine together in their home at Meilahti, Helsinki. (1930-talet)