[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='cover' results in 4 hits


1. Ernest L.Knuti, finsk konsul i Chicago, talar vid "Sibelius Memorial Concert", Lane Technical High School, Chicago, november 1957.Warner Sallmans porträtt dolt bakom skynke.Finnish consul speaking at the "Sibelius Memorial Concert".Sallamn's portrait hidden under cover. (1957)
2. Omslag till Ylioppilaskunnan Laulajat's skiva med Jean Sibelius' manskörssånger.Cover of the record with YL's versions of the Sibelius male choir songs.
3. Sibelius: "Valse Triste" i amerikanska tryck.Pärmar. 14 pärmsidor.Publications from America. 14 covers.
4. Sibelius.Amerikanska tryck av Finlandia. 23 st., pärmsidorna.American publications of Finlandia, 23 covers.