[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='creek' results in 3 hits


1. Gustaf Backas, stående vid bäck, helfigur.
2. Anonym flicka med flätor och förkläde vid lummig sjöstrand.
3. Wikeström, Alma.Vy vid Aura å, A.W.'s bostad utmärkt.