[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='crowds' results in 2 hits


1. A.Järnefelt avtäcker Martin Wegelius gravvård. (1907)
2. Akademiska Sångföreningens friluftskonsert på Första maj år 1949.Körsångarnas mössor i förgrunden, Bengt Carlson som dirigent.Vy ut över publikhavet iklätt studentmössor.The Academic Male Voice Choir of Helsinki, open-air concert at May 1, 1949. (1.5.1949)