[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='crown' results in 10 hits


1. Aino Ackté, halvfigur, rollporträtt som Elisabeth (Tannhäuser, Wagner).Hon bär vit klänning med krona på huvudet. (1904 ?)
2. Aino Ackté, halvfigur, rollporträtt ur Tannhäuser (Wagner). (1904 ?)
3. Hanna Granfelt (1884-1952).
4. Hanna Granfelt.Helfigur, fötterna skymda, rollporträtt.
5. Mielck, Irene och Theodor, föräldrar till Ernst M.Bröstbild.
6. Farrar, Geraldine.Amerikansk operasångerska, sopran (1882-1967), bröstbild, rollbild.Halvprofil.
7. Farrar, Geraldine, bröstbild, rollbild som Tosca (Puccini).
8. Farrar, Geraldine, helfigur, rollbild som Tosca (Puccini).
9. Fassbender, Zdenkahelfigur, rollbild som Isolde (i Tristan och Isolde av Wagner) Helfigur.
10. Abraham Ojanperä helfigur, stående med harpa (Tannhäuser)