[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13785
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 17.1 cm x 22.9 cm (height x width)
Date: 1.5.1951
Keywords: men, tail-coat, dress, hair decorations, basket, streamers, stage, audience, microphones, curtain,

Bildtext: En alldeles omotiverad bild mitt i allt: radions vårgala 1951 i konservatoriet.Skymd av mikrofonen Anders W.Riska, Kalle Nordgren, Leif Wager, Åffe [Åfeldt Ossian], Ragnar (skymd), T.K.[Tor Krause] och Enkan [Englund Gustav].Flickorna är "radioflickorna".Längst T.H.Einar Englund vid flygeln.(Jokers)

27.6.2000 / 10.10.2000