[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='decorations' results in 16 hits


1. anon. man (bland fotografierna av Aino Ackté) (1945?)
2. Weidenbrück, Edvin i bröstbild, sittande vid sitt arbetsbord i sin villa i Hangö, Gunnarstrand ; Composer Edvin Weidenbrück sitting at his desk, writing, in his summer residence in Hanko
3. Leo Bornhaupt, midjebild sittande vid ett bord hållande en tidskrift (?) i handen. (senast 1911)
4. Charles Grigorovitz [Gregorowitsch]. (1896)
5. Cherubini, Luigi (1760-1842), bröstbild (målning) ; Half-length portrait of Luigi Cherubini (painting)
6. Cherubini, Luigi (1760-1842), bröstbild (målning) ; Half-length portrait of Luigi Cherubini (painting)
7. Liszt, Franz.Bröstbild, trekvartsface, med en knippe ordensdekorationer ; Half-length portrait of Franz Liszt with bunch of decorations
8. Liszt, Franz.Bröstbild med flera ordensdekorationer ; Half-length portrait of Liszt with buch of decorations
9. Lumbye, Hans Christian (1810-1874).Dansk tonsättare, kapellmästare vid Tivoli i Köpenhamn, bröstbild ; Half-length portrait of Danish composer H.C.Lumbye (1884)
10. Nilsson, Christina (1843-1921), svensk sopran.Halvfigur, sittande, officiell porträtt av sångerskan med sina ordnar ; Half-length portrait of Swedish soprano Kristina Nilsson sitting, wearing her decorations of honor (tidigast 1878)

[Next]