[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='detail' results in 6 hits


1. taffelpiano (Sm 140) av instrumentbyggare Henric Blomqvist 1822 (1977)
2. flygel av instrumentbyggare Franz Hiekisch (Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos) (1977)
3. flygel av instrumentbyggare Franz Hiekisch (Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos) (1977)
4. taffelpiano, osignerat (ägare: fru Maggie Mattson, Kurk gård, Evitskog, Kyrkslätt)
5. taffelpiano byggt av J.L.Berglöf, Stockholm (Nationalmuseum 5037:1) (1977)
6. orgel, Nagu kyrka aerofon (1937)