[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('dinner parties') results in 5 hits


1. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Mänskor ätande festmåltid vid långt bord ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.People sitting at lång table eating (jan 1933)
2. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Män vid långt bord ätande festmiddag i ett rum med pelare och hög spegel ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.Men eating dinner at long table (jan 1933)
3. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Åbo Brandkårshus.Mänskor vid middagsbord, bilden tagen fr estraden.I förgrunden hyllningskransar ; Male choir Musices Amantes' 25th anniversary.People eating dinner in Turku fire dpt's house. (1933)
4. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Brandkårshuset i Åbo.Mänskor vid bord ; Male choir Musices Amantes 25th anniversary dinner in Turku fire dpt house (1933)
5. VIA körens 50-års jubileum av första konserten.Middag på Svenska Klubben, Åbo.Fr.v.Fabian Dahlström, Kristin Öhman (f.Tegengren), Gottfrid Gräsbeck (håller tal), Stella Amisa (f.Mattsson), Klas Dahlström.Celebration of the first consert 50 years ago. (29.3.2003)