[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='dog' results in 5 hits


1. Ekroos, Ilta (?), halvfigur med hund.
2. Erna Gräsbeck, stående vid bil tillsammans med man och hund.Helfigur.
3. Klemetti, Armi(f. 1885); körledare, och Heikki med st.bernhardshunden Turva.Utomhus, bland tallar vid sjöstrand sittande på bänk. (senast 1945)
4. Klemetti, Armi och Heikki på sandstrand med hund och träbåt.Helfigur. (1941) (mars)
5. von Schoultz, Johanna mfl.Teckning: familjescen från 1820-talet.Tillhör fru M von Schoultz, Lidingö.Chackspelande herrar, samtalande o stickande damer, muciserande grupp.Drawing of a family in the 1820s, belongs to mrs von Schoultz.Men playing chess, women chatting and knitting, a group of musicians.