[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='drawings' results in 4 hits


1. Ackté, Aino.Frodini och Parvis, italienska sångare och Vigna, Arturo kapellmästare.Skämtteckning (akvarell) av Antti Favén över Tosca i Hfors år 1905.
2. Mozart, W.A., bröstbild, trekvartsface ; Half-length portrait of W.A.Mozart
3. Teckning, konstären okänd.Konsert på Societetshuset 1899.Robert Kajanus, kapellmästare, fr.v. vid bordet Ida och Karl Ekman, Abraham Ojanperä, Richard Faltin.Bakom Sibelius, Juhani Aho, Axel Gallén (Gallen-Kallela), Uno Kurtén, markisinnan Elna de Prado, Leo Mechelin, Bruno Aspelin.Nere t.h.Georg Schnéevoigt med cello.Vid bordet i förgrunden Karl Flodin, Ilta Ekroos, Adée Leander-Flodin, A. von Knorring, Lorenz Nikolai Achté (ledare för Klockare- och organistskolan), Wenzel Hagelstam, Oskar Merikanto, Selim Palmgren, Albert Edelfelt m.fl.G.Mattson finns också någonstans.Drawing, concert in Societetshuset, Helsinki 1899.
4. Pianisten Wilhelm Kempff, porträtt.Teckning av Gertrud Augustin-Jäger (1956).Tillägnad Yrjö Kilpinen, Mai 1957. (1956)