[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='dresses' results in 4 hits


1. Ida Ekman står i vit klänning, händerna sammanknutna, bredvid en stol.
2. Sångerskan Maria Kurenko i en vit klänning.Soprano Maria Kurenko in white dress.Signerad o. tillägnad Margaret Kilpinen.Signed, dedicated to Margaret Kilpinen. (1924?)
3. Fr. v.Aurora Munthe, Ruth Fager (liggande), Elna Rotkirch (stående), Saimi Petander, Ester Sundwall, Karin von Numers (stående), Greta Stenbäck (g.Dahlström), Helmi Frank. (1900)
4. Lempi Ahlström (1896-1980) står bredvid ett fönster i festklänning.Kaffebordet syns i förgrunden.På baksidan av bilden står "24/12 '70" [1970] Ahlström var Turun Naislaulajats dirigent. (1970)