[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='exterior' results in 72 hits


1. Svensk Kyrkosångfest i H:fors, gruppbild utomhus. (1927?)
2. Carpelan, Bengt, halvfigur, utomhus, vid sångfesten i Pargas. (2.7.1972)
3. von Eichwald, Håkan (1908-1964), 18 år, Wien, helfigur. (1926)
4. Viborgska gardet.Gustaf Backas fotografier Utomhus, uppställning.The Viborg guards, outdoors, formation in line. (ca. 1903, poststämpel 28.X.[19]03 Helsingfors)
5. Backas, Gustaf och fyra anonyma män i helfigur, stående utomhus på veranda.
6. Ossian Fohström, prof.Harry Fabritius och ingenjör Blomstedt. (17.4.1932)
7. (Friberg, Naemi's bilder).Rehnbergska villan vid Päijänne. 5 personer på och framför verandan, helfigur.
8. (Friberg, Naemi's bilder).Familjen Francke i Möhlhausen, Thöringen.N.F:s goda vänner.Helfigur, 6 vuxna och 3 barn. (1927)
9. St Marcusplatsen i Venedig.
10. Erna Gräsbeck och kvinnligt sällskap.Helfigur utomhus på trottoar, Karlsbad. (ca. 1938?)

[Next]