[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='fence' results in 8 hits


1. Klemetti, Armi(f. 1885); körledare, och Heikki med st.bernhardshunden Turva.Utomhus, bland tallar vid sjöstrand sittande på bänk. (senast 1945)
2. Klemetti, Heikki, halfigur, utomhus i hatt.
3. Melartin, Erkki, sittande med pojke i trilla spänd efter häst.
4. Viljo Mikkolas födelseort Kälvi.Klockstapel och kyrka.
5. Sundgren, Molly-Anne (?) och anonym kvinna, sittande på stenar vid grind.
6. Ilmari Weneskoski och frun Gerda (f. 1892 Braxén, pianist) med Kirsti Gallén-Kallela(-Väisänen), utomhus, helfigur, sittande på bänk. (27.8.1919)
7. "Scuola elementare.Cristoforo Colombo.Parco Jean Sibelius."Skolprojekt i Italien 'Natura Musica Ecologia Progetto Jean Sibelius.Bild från parken, skylt med parkens namn.School project in Italy.Picture from the park, a sign with the name of the park. (1996)
8. "Scuola elementare.Cristoforo Colombo.Parco Jean Sibelius."Skolprojekt i Italien 'Natura Musica Ecologia Progetto Jean Sibelius.Bild från parken, skylt med parkens namn.School project in Italy.Picture from the park, a sign with the name of the park. (1996)