[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='festivals' results in 17 hits


1. Stor kör på sångfestestrad, möjligen i Åbo 1956. (1956?)
2. Stor kör på utomhusscen samt publik på sångfest i Nagu 1925.Audience watching a choir standing on an outdoor stage on during a "singing festival" in Nauvo, Finland in 1925. (1925)
3. Blandad kör på utomhusscen på sångfesten i Nagu 1925.Big mixed choir on a stage at the "singing festival" in Nauvo, Finland 1925. (1925)
4. Fem anonyma unga kvinnor under träden vid stranden vid sångfesten i Nagu 1925.Five anonymous young women under the trees close to the sea.From the "singing festival" in Nauvo, Finland 1925. (1925)
5. Utsikt bakifrån scenen [?] på sångfesten i Nagu 1925 över kör, publik och Pargas Sången som bär fram sitt banér.View from the stage at the singing festival in Nauvo 1925 showing audience, singers and choir Pargas Sången carrying their banner. (1925)
6. En handfull unga par dansar folkdans framför scenen på sångfesten i Nagu 1925.About five young couples dance folk dances in front of the stage at the "singing festival" in Nauvo in 1925. (1925)
7. Publik på sångfesten i Nagu 1925.Män kvinnor och barn.Audience at the "singing festival" in Nauvo in 1925.Men, women and children. (1925)
8. En grupp män och kvinnor, Svenska Bildningens Vänners Kör [?] på bygata.Nagu Sångfest 1925.A grop of men and women, probably the Svenska Bildningens Vänner-choir on a village street. (1925)
9. Publiken på sångfest i Nagu 1925.I förgrunden gärdsgård, i bakgrunden kyrkporten.Audience at "singing festival" in Nauvo in 1925.In the foreground a traditional wooden fence, in the background the church gate. (1925)
10. En stor blandad kör på scenen på sångfesten i Mariehamn.Publik sedd bakifrån.A big mixed choir on the stage during the "singing festival" in Mariehamn.Audience seen from the back. (1922)

[Next]