[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('figure skating') results in 2 hits


1. Sundgren, Rudolf; restauratör och konståkare med svägerska Selma Wilhelmina Brunfeldt i dubbelporträtt, halvfigur sittande "före festen". (1.6.1901)
2. Rudolf och Alma Viktoria Sundgren [föräldrar till Molly-Anne Sundgren], Selma Wilhelmina Brunfeldt och Nils Procope,gruppfoto halvfigur, "efter festen". (6.1901)