[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='flag' results in 7 hits


1. Viljo Mikkolas begravning?Blås- (militär?)orkester, mänskosamling kring kista.
2. Pacius, Fredrik.Akademiska sångföreningens 100 års fest.Utomhus, församling runt Pacius' byst i Hfors.
3. John Rosas; vid sångfesten i Björkboda 1966, i talarstol, bland fanor och flaggor. (1966)
4. (Snåre, Sigurd)."Snåres sångfest" i Karis 1919 [?]Långt festtåg längs gata, lottor. (1919)
5. Jean Sibelius, John Munsterhjelms byst.Från Sibeliusutställning i Åbo Akademis konsistoriesal.Grönväxter kring bysten, Finlands flagga i bakgrunden.Bust of Sibelius at the Sibelius exhibition.Green plants around the bust, the Finnish flag in the background. (8.12.1945)
6. Festkonsert i Viborg, Jean Sibelius, dirigent och orkesterns ordinarie dirigent [Boris Sirpo] står framför orkestern.Sulo Aro, konsertmästare t.v.Scenen i bakgrunden dekorerad med Finlands flagga och girlander, i förgrunden tomma stolar. (28.4.1923)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Från uppvaktningen i Hellerup.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948. (19.5.1948)