[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='flags' results in 4 hits


1. Otto Andersson dirigerar kör. (1900-talets början)
2. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Brandkårshuset i Åbo. 6 herrar står på estraden bredvid hyllningskransar och körens flagga, mänskor vid bord ; Male choir Musices Amantes 25th anniversary in Turku fire dpt house. 6 men standing on stage, people sitting at tables (1933)
3. Uppvaktning vid Pacius-bysten i Kajsaniemi.Flaggorna från Akademiska Sångföreningen, Svenska Manssångarförbund och ?Fredrik Pacius 175-årsjubileum 1984. (1984)
4. Uppvaktning vid Pacius-bysten i Kajsaniemi.Flaggorna är från Akademiska Sångföreningen, Finlands Svenska Manssångarförbund och ?Fredrik Pacius 175-årsjubileumsår 1984? (1984)