[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='flower' results in 36 hits


1. Carger, Emilie, musiklärarinna, sittande i korgstol omgiven av blommor, De Gamlas hem i H:fors. (5.10.1915)
2. Ida Ekman, helfigur, rollbild, sittande på matta som Madame Butterfly (Puccini).
3. Baumgartl, Maria (?)(Gustaf Backas fotografier), sittande leende på bordskant med blomma i handen. (1910, kortet daterat Wasa, 25.10.[19]10)
4. Hunthammer, Hattenbach, Karl Müller-Berghaus, Sigrid Ilmoni, Hanna Mannström, Mimmi Fabritius, kapten Uggla, Ludvig Fabritius, Fredrik Wasenius, Thorsten Ilmoni.
5. Sundblom, fru Knöllinger, Ernst von Wendt, Alfred Holmström, Ludvig Fabritius, Nygren. (1904)
6. Ludvig Fabritius, helfigur, sittande bland blomsterhyllningar från 60-årsdag. (25.4.1914)
7. Ossian Fohströms 60-års dag, helfigur med blomsterhyllningar. (11.1930)
8. Ossian Fohström. (11.1930)
9. Ossian Fohström. (11.1930)
10. "I restaurant 'Gambini' rum No 1 i maj 1935.Cellisterna vid Helsingfors stadsorkester höllo en avskedskaronka för Ossi, som lämnar sin orkesterverksamhet från hösten 1935." (5.1935)

[Next]