[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('flower arrangements') results in 4 hits


1. Mikkola-Meurman, Aulikki med sin brudgum Meurman.Halvfigur stående, bröllopsfoto ; Wedding portrait of Finnish singer Aulikki Mikkola-Meurman and her husband Meurman, half-length, standing
2. (Mikkola, Viljo) Bröllopsfoto: Erkki Mikkola och Kerttu f.Laukki.Trekvartsfigur, bruden sittande på stol, brudgummen på stolkarmen, fönster bakom paret ; Wedding portrait (daughter of Viljo Mikkola?). 3/4-length double portrait sitting in living room (1954?)
3. (Mikkola, Viljo) Brud: Kerttu f.Laukki, fru till Viljo Mikkolas son Erkki.Helfigur stående framför gardiner (ej studiofoto)med bukett ; Full length portrait of bride (daughter of Viljo Mikkola?) standing with flower bouquet in front of curtains (1954 ?)
4. Liszt, Franz med son.F.L. sittande med korsade armar, sonen stående bakom F.L. lutade på en bok.Trekvartsfigur, dubbelporträtt i interiör ; Double portrait of Liszt and his son, 3/4-length.F.L. sitting with crossed arms, son standing behind holding a book