[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='flute' results in 3 hits


1. Pacius, Fredrik: "Philomele" för blandad kör och flöjtsolo.Handskrift av C.Collan, Collans sångbok.
2. klui (flöjt), Thailand, aerofon, Asien
3. Leif Segerstam spelar "Simma and från blåa fjärdar" på blockflöjt (alt) vid kransnedläggningstillfälle vid Sibeliusstatyn i Rio de Janeiro, Brasilien.Halvfigur framför statyn.Segerstam is playing flute at the wreath-laying ceremony at the Sibelius satue in Rio de Janeiro. (4.5.1968)