[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('folk music') results in 4 hits


1. Dahlström, Greta (f.1887), musiklärare, tonsättare och folkmusikinsamlare.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish music teacher, composer and folk music collector Greta Dahlström
2. Otto Andersson vid spelmansstämman i Kastelholm 1955 (1955)
3. Otto Andersson vid spelmansstämman i Kastelholm 1955 (1955)
4. Ett tiotal personer dansar folkdans medan en spelman spelar och folk tittar på vid invigningen av Västerlid [?].About ten people dancing traditional dances while a fiddler plays and people watch.Probably during the opening festivities of Västerlid in Houtskär. (1922)