[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='food' results in 2 hits


1. Troligen Leila Lukander som serverar mat ur en storkastrull.I körernas utrymmen i Sibeliusmuseum.Troligen ämnesföreningen Ottos julfest. (1985-1995)
2. Ett sällskap har matpaus i det gröna under sångfesten i Mariehamn.A group of people eating dinner out of doors during the "singing festival" in Mariehamn. (1922)