[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='forest' results in 8 hits


1. Evert Ekroth med Mrs & Mr Sverre Jules, utomhus, sittande på bänk, helfigur. (1956)
2. Vykort från Naemi Fribergs resor.Suddig skog.
3. (Fribergs, Naemi's bilder) "Rehnbergska villan vid Päijänne".Motorbåt med 2 pers.(N.F:s syster o svåger?).
4. Kajanus, Robert, utomhus.Helfigur.
5. Bonde, Carl Gotthard ?(Bland foton av Aina Mannerheim).Helfigur, kala lövträd, marken täckt av vitsippor.
6. (Mikkola, Viljo) Liten stuga sommartid.
7. Sundgren, Dolly Maria med brorssöner Börje och Åke, sittande på sten i tallbacke Sundgren with nephews, sitting on a rock in the forest.
8. Philadelphia Symphony Orchestra hälsar på Sibelius.Mänskor på väg mot Ainola.People on their way to Ainola. (1955)