[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='frame' results in 16 hits


1. Rabbe, Fabian (1803-1862), bröstbild, oljemålning.
2. von Schoultz, Johanna.Silhuett och handskriven text.
3. von Schoultz, Johanna.Silhuett och handskriven text.
4. von Schoultz, Johanna.Porträttmålning som antages föreställa denna, halvfigur.
5. Tvarjansky, Joseph."Ledde Gardets musikkår 1820-52".Målning, bröstbild.
6. Gade, Niels W., bröstbild.
7. Brahms, Johannes, bröstbild.
8. Brülls, Ignaz.Tonsättare (1846-1907), bröstbild, halvprofil.
9. Lully, Jean Baptiste.Fransk tonsättare (1632-1987), målning, halvfigur.
10. Mendelssohn-Bartholdy, Felix, bröstbild.

[Next]