[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='furhat' results in 2 hits


1. Selma Borg, stående, halvfigur, klädd i pälsmössa och kappa, med handskar i handen. (1879)
2. Annaleena Tarnanen som julbock med skägg och pälsmössa med horn.I körernas utrymmen i Sibeliusmuseum.Troligen ämnesföreningen Ottos julfest.Sancta Claus with beard and furhat with horns. (1985-1995)