[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='furs' results in 25 hits


1. Gräsbeck, Erna (1879-1958) finsk sopran.Halvfigur stående, rollbild som Sieglinde i Valkyrian (Wagner) med djurhornsbägare och iklädd skinnfäll ; Half-length portrait of Finnish soprano Erna Gräsbeck as Sieglinde, standing holding horn goblet, wearing piece of fur
2. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran.Bröstbild, trekvartsface, klädd i hatt och pälskrage ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam wering hat and fur collar
3. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran.Bröstbild iklädd hatt och pälskrage ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam wearing hat and fur collar
4. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran.Bröstbild iklädd hatt och pälskrage ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam wearing hat and fur collar
5. Järnefelt, Maikki, sångerska och sångpedagog.Trekvartsfigur i pälsboa och muff, hatt med stor rosett, stående framför målad bakgrund ; 3/4-length portrait of Finnish soprano and voice teacher Maikki Järnefelt wearing hat with bow and pieces of fur, standing in front of studio background (1901-1918)
6. Artti, Eeva.Bröstbild, halvprofil ; Half-length portrait of Eeva Artti, half-profile (senast 1927)
7. Nikander-Baer, Saima.Sånglärare verksam i Åbo, mezzosopran.Bröstbild klädd i handskar, pälskappa och -hatt ; Half-length portrait of singer/voice teacher Saima Nikander-Baer wearing fur hat and coat, gloves (1923?)
8. Nikander-Baer, Saima.Mezzosopran, sångpedagog verksam i Åbo på 1920-30 -talet.Bröstbild, hållande pälskappa runt axlarna ; Half-length portrait of singer/voice teacher Saima Nikander-Baer holding fur coat around shoulders (1923?)
9. Arvesen, Arve i bröstbild, mössa och krage av krimpäls ; Half-length portrait of Norwegian violinist Arve Arvesen wearing fur hat and fur-decorated overcoat
10. Elmblad, Johannes.Svensk operasångare, bas och regissör (1853-1910).Helfigur stående, hållande trästock som vapen i handen.Rollbild som Fafner i "Rhenguldet" (Wagner); Full length portrait of Swedish singer Johannes Elmblad as Fafner in "Rheingold", holding wooden weapon, wearing furs

[Next]