[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='garland' results in 11 hits


1. Aino Ackté, halvfigur, rollbild som Tosca (Puccini).
2. Ossian Fohströms 60-års dag, helfigur med blomsterhyllningar. (11.1930)
3. Ossian Fohström. (11.1930)
4. Ossian Fohström. (11.1930)
5. Gräsbeck, Erna, helfigur, med blomsterkrans på huvudet.
6. Kajanus, Roberts grav, höljd med blomsterkransar. (1933)
7. Kuula, Toivo (1883-1918), kompositör.Halvfigur, profil, sittande vid flygeln; stor lövkrans på väggen.
8. Destinn, Emmy, helfigur, rollbild som Salome med Johannes Döparens huvud (Strauss).
9. Kousnetsova, Maria, bröstbild, rollbild ur Romeo och Julia.
10. Ekonomichef Eino Rahikainen nedlägger Nationalbalettens krans vid kransnedläggningstillfälle vid Sibeliusstatyn i Rio de Janeiro, Brasilien.Leif Segerstam, halvfigur.Rahikainen place a garland at the Sibelius statue in Rio de Janeiro. (4.5.1968)

[Next]