[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='girl' results in 15 hits


1. Ackté, Aino som barn, bröstbild, med docka. (1881-1885)
2. Backas, Gustaf hållande liten flicka i handen, stående utomhus på blommande backe.Helfigur.
3. Elin Fohström, 10 år gammal, helfigur, fötterna skymda, sittande med docka i famnen.
4. Anonym flicka med flätor och förkläde vid lummig sjöstrand.
5. Järnefelt, Maikki och dottern Eva som flicka.Halvfigur, utomhus.
6. Järnefelt, Maikki med dottern Eva som barn.Bröstbild, Eva har händerna runt Maikkis hals.
7. Leander-Flodin, Adée.Ca 4-årigt barn utomhus, helfigur.
8. (MIkkola, Viljo) Barn eller barnbarn?Flicka i halvfigur med docka i handen.
9. ( Mikkola, Viljo) Flicka med docka och blomma, sittande, helfigur.
10. Nyblom, Hilde (f. 1908); svenskfödd operettsångerska, som flicka vid taffeln.Helfigur. (1912 ?)

[Next]