[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('grand piano') results in 40 hits


1. "Die Thomaner in der Singstund", Leipzig, gosskör, pojkar i olika åldrar, samlade kring dirigenten vid flygeln. (1924)
2. Aino Ackté, i helfigur, bär en lång klänning.Flygel i bakgrunden.
3. Hannikainen, Ilmari (senast 1944)
4. Holmström, Alfred (f.Åbo 29.4.1872) och Blom, Anna (f.Nystad 31.12.1878), hon vid flygeln, han stående brevid med violin.Runebergsdagen 1899 i Palenska salen, Nystad.Blom at the grand piano, Holmström standing with the violin. (1899)
5. Kuula, Toivo (1883-1918), kompositör.Halvfigur, profil, sittande vid flygeln; stor lövkrans på väggen.
6. Lindholm, Eino (1940)
7. Mikkola, Viljo (ca 1920?)
8. Sundsten, John, halvfigur, vid flygeln. (12.7.1968)
9. Sundsten, John, halvfigur, vid flygeln. (12.7.1968)
10. van Beethoven.Flygel (Erard 1803) som tillhört denne.Kunsthis. museum, Wien. (16.6.1981)

[Next]