[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('grand pianos') results in 8 hits


1. Jean Sibelius sitter vid flygeln, gest med ena armen (piano, spelar) JS sitting by the grand-piano gesticulateing. (1955)
2. Sångaren Väinö Lehtinen, bröstbild, lutar mot en flygel.Tillägnad Darling och Yrjö Kilpinen 1929. (1929)
3. Alfred Merowitsch, lutar moten flygel, ett notblad i handen.Alfred Merowitsch,
4. Wilhelm Kempff (1895-1991), spelar piano i en frack.Signerad och tillägnad Yrjö Kilpinen 1956.Wilhelm Kempff (1895-1991), playing the piano in a dress suit.Signed and dedicated to Yrjö Kilpinen 1956. (1956)
5. Barytonsångaren Gerhard Hüsch (1901-1984), står bredvid en flygel och sjunger.Baritone Gerhard Hüsch (1901-1984), standing by a grand piano, singing.
6. En flygel byggd av E.G.Granholm, Helsingfors.Tangentbordet. (1980-talet?)
7. En flygel byggd av E.G.Granhol, Helsingfors. (1980-talet?)
8. Turun Naislaulajat."Laulukauden avajaiset Kunnaksella 6.9.1963".Vid flygeln körledaren, tandläkaren Elvi Kunnas.I bilden finns även bl. a.Sirpa Pitkänen, Hilkka Paatonen, Meri Tuominen och Elli Veso. (6.9.1963)