[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='grass' results in 5 hits


1. Backas, Gustaf m.fl. i gröngräset.
2. Backas, Gustaf och anon. man, spelandes schack i gräset.
3. Kajanus, Robert, sittande i gräset.Helfigur.
4. Fredrik Pacius sommarvilla.Park med ekar, villan halvt skymd.
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Från uppvaktningen i Hellerup.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948. (19.5.1948)