[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('group photo') results in 14 hits


1. Laulun Ystävät, Åbo. 20-års jubileumskonsert i solennitetssalen, köruppställning, frack Laulun ystävät choir (1929)
2. Alexander Siloti, fru Siloti, Sevko Siloti, fru Heyroth, sonen Heyroth, Ilmari Hannikainen.Brändö AS vid flygel, övriga stående kring Alexander Siloti playing the grand piano surrounded by people [Helsinki, Brändö] (Kulosaari 1919)
3. Otto Andersson, och två anonyma kvinnor en man helfigur utomhus, står Otto Andersson and two unidentified women and one man outside
4. Åbo förra 2. skarpskyttebataljons hornorkester. dir.Mauri Forsström militärmusik gruppbild, 23 personer med instrumet Military hornorchestra, 23 men with instruments ([före 1885] (före 1902))
5. stråkorkester i Hfors ?(i anknytning t Hfors konservatorium?). v.Klosse, Inger Falck, frk, Franke, Eberhardt, Raitio, Dr v.Zweigberg, Ing.Blomstedt, fru Raitio, M.Nybom, A.Tigerstedt, Tamminen, L.Aschan, fru Klosse, Ivanoff, Hästesko, G.Stenbäck, Ole Edgren, G.Londén; String orchestra in Helsinki(?) (maj 1925)
6. Ossian Fohström (vcl), Karl Ekman (pno) och Arvo Hannikainen (vl);; pianotrio, hos KE, Nylandsg. 11 Hfors halvfigur, vid instrumenten Fohström (cello), Karl Ekman (pno) and Hannikainen (vl) half-length portrait with instruments (1931)
7. Gruppbild, klass från Helsingfors musikinstitut på 1890-talet.Första raden: Elli Forssell g.Rosenthal (Riga), Aina Holm, Erkki Melartin, Mikael Nyberg (?).Andra raden: anonymer.Sista raden: i mitten (?)Hartman (1890-talet)
8. Amerikan suomalaisten soittokunta.Hornorkester "Sointu Band".Emil Nummi (Väinö Wasamas bror) står i andra lädet längst till vänster nära stora trumman.Gruppbild 16 personer med instrument Brass orchestra "Sointu Band" group photo 16 persons with instruments.På bastruman texten: "Sointu Band Weirton, W.Va." (1920)
9. Musikfesten i Åbo 1911, dirigent Otto Andersson estrad, kör, hornorkester, publik. (1911)
10. "Lindéns ork. på Samppalinna 1903."Turun Torviorkesteri/ Åbo hornorkester, dirigent K.F.Lindén 22 musiker på utomhusestrad, ovan hänger skylt med text "på begäran" (1903)

[Next]