[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('group picture') results in 196 hits


1. Aino Ackté m. fl., 11 personer (av vilka två är barn) Helfigur i rollkläder. (senast 1906)
2. Aino Ackté; Salega? ; Pol Plancon; Emma Eames; Antonio Scotti; Marcel Journet; Francisco (Augustin) Nuibo. (1903-1904)
3. Gamla kyrkans kör i Helsingfors 1932. (1932)
4. Carlsson, Sune m.fl.S.C. gästar SBV i Åbo, sittande vid dukade bord. (ca 1930?)
5. Fest hos familjen Hultman.Fru Hultman = Sune Carlssons kusin.Folket sitter kring dukat bord. (17.12.1938)
6. "Die Thomaner in der Singstund", Leipzig, gosskör, pojkar i olika åldrar, samlade kring dirigenten vid flygeln. (1924)
7. Konrad Carlsson (Sune Carlssons bror), Osmo Hurstman ("Sulos bror") och anonym man i helfigur.
8. Elitkvartetten, Lovisa Casino 1914. (1914)
9. Svensk Kyrkosångfest i H:fors, gruppbild utomhus. (1927?)
10. Finsk sångfest i Jyväskylä 1924, utescen. (1924)

[Next]