[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('group portrait') results in 117 hits


1. Borås Kammarmusiksällskaps vårmusikafton 15.5.1918. (15.5.1918)
2. Alfred Holmström vl, (Ludvig?)Fabritius cello, Ing.Hedman vl och häradsh.Lihr (?)vl. (Hfors, 10 maj 1894)
3. Alfred, Gussi (gift Hartman), Erik och Antti Holmström.Niemi gård nära Kukkarokivi (Åbo) Interiör.Musicerande syskonskara: violin, piano, violin och cello (ca 1890-91)
4. Leopold von Ledebur och barnen Hildegard och Lotte Müller helfigur, scenbild ur "Die Herrmannsschlacht"
5. Den flygande holländaren (Wagner) i Åbo, mars 1912. (1912)
6. Bengt Carlson, Armas Maasalo, A.E.Taipale och Karvonen.Dirigentkurs/musikkurs i Vasa (1925 / 1927 ?)
7. Bengt Carlson, Saga Carlson m.fl. i Kaisaniemi (1 maj 1948 ?)
8. Bengt Carlson, Egil Cederlöf m.fl.Finlands svenska sång och musikförbunds (FSSMF) dirigentkurs i Karis 1947 (1947)
9. Bengt Carlson dirigent, Egil Cederlöf bas m.fl.Finlands svenska sång och musikförbunds (FSSMF) dirigentkurs i Karis 1947 (1947)
10. Sångfest 1932.Sveriges körförbunds representationskör, Kaisaniemi (1932)

[Next]