[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='groupphoto' results in 2 hits


1. Sju kvinnor samlade kring ett blomsterprytt kaffebord med Z.Topelius porträtt.Två håller notböcker.I bakgrunden tavlor och palmer.Personerna troligen medlemmar i "Vår-föreningen": Thérèse Hahl (f.Decker), Anna Haeggström, Ellen Nervander, Augusta Östling (f.Cadenius), Fanny Unonius (f.Decker), Alfhild Lindén, Aina Nyberg (f.Topelius).[Vårföreningen grundad 20.3.1864] (20.3.1907) (1907-1911)
2. 5 personer sitter i seminarierummet vid ett bord Sibeliusmuseum, musikvetenskapliga inst., Biskopsgatan 15 Fr. v: Ilpo Tolvas, Pirkko Nurmi (g.Helling), Marja Lassila, Ann-Mari Björkholm (g.Häggman), Marianne Ringbom (f.Fordelius; skymd) (omkring 1963)