[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 7158
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.8 cm x 13.6 cm (height x width)
Date: April 1930
Keywords: grupporträtt, exterior,

Akademiska Sångföreningen i Norge utanför "fähus" där avskedslunchen avätits. 4 personer.

23.9.1997 / 14.6.2000