[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='harbors' results in 5 hits


1. Sångsällskapet De Svenske [Svenska Sångare?](Stockholm) besöker Åbo, Musices Amantes.Mänskor stående på kaj med hattarna i handen ; Singing society De svenske ("The Swedish") visiting Musices Amantes in Turku.Men standing on pier with hats in hands. (1945)
2. Musices Amantes.Resa till Mariehamn.Män på fartygsdäck, bro intill båten ; Male choir Musices Amantes' trip to Mariehamn.Men standing on deck of ship, ship next to boarding bridge of harbor. (1946)
3. Musices Amantes.Resa till Mariehamn.Pommern och två andra segelfartyg i hamnen ; Musices Amantes' trip to Åland."Pommern" and två other sailing ships in harbor. (1946)
4. En ångbåt full med folk på väg till sångfesten tar i land i Mariehamn.I förgrunden en hund.Steamboat full with people on their way to the "singing festival" in Mariehamn in the harbor. (1922)
5. Folk på väg till sångfesten stiger av ångbåten som tagit i land i Mariehamn.People on their way to the "singing festival" getting of the steamboat in Mariehamn. (1922)