[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='harp' results in 11 hits


1. Hammar, William, halvfigur, rollbild som Wolfram i Tannhäuser (Wagner), spelande harpa.
2. Kajanus-Mangström, Aino, vid harpan.Bröstbild.
3. Kajanus-Mangström, Aino, spelande harpa.Halvfigur.
4. Jungstedt-Reutersvärd, Matilda, halvfigur, rollbild som Orfeus (Gluck), med harpa i handen.
5. Catherine Walter-Kühne sitter spelande harpa.Anonym kvinna bakom instrumentet.C W-K plays the harp, unknown woman behind the instrument. (ca.1890-talet)
6. Helfigur stående, Catherine Walter-Kühne med harpa, höger hand stödd mot huvudet.Klänning med mörk spets och plisserade ärmar.C W-K with standing with harp.Dress with dark lace. (1890-1910)
7. Helfigur stående, Catherine Walter-Kühne med harpa, höger hand stödd mot huvudet.Klänning med mörk spets och plisserade ärmar.C W-K with standing with harp.Dress with dark lace. (1890-1910)
8. Halvfigur stående lutande mot harpa.Catherine Walter-Kühne med harpa, mörk klänning med ljusa utsmyckningar.C W-K with standing with harp.Half figure. (1908-1911)
9. Lilli Kajanus helfigur, sittande, spelar harpa
10. Abraham Ojanperä helfigur, stående med harpa (Tannhäuser)

[Next]