[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='harpsichord' results in 2 hits


1. Mozart, W.A. och syster som barn vid klaveret.
2. KSÅA-kören (Kristliga studentföreningen vid Åbo Akademi) i Solennitetssalen i Åbo.KSÅA 40 år.Dir.Björn-Olof Mårtenson, vid cembalon Anita Jacobsson (gift Kulla); övriga instrumentalister fr. v.Joel Ahlbeck, ? ,Märta Lindsjö, Folke Jungner, Karl-Johan Hansson.Kören: första raden fr.v.Marita Michaelsen (gift Holm), Solveig Michaelsen (gift Rönnqvist), Karin Sjöholm (gift Sandholm), ? , Helena Gustavsson (gift Helander), Ringa Borg (gift Sandelin).Andra raden fr.v.Mary Olson (gift Lindvall), Birgitta Stenroos (gift Lawast), Gustav Lavast, Nils Holm, Lars-Erik Björkstrand, ? . (16.10.1965)