[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 13248
Shelf mark: Sibelius I
Document type: Bild, foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 13.8 cm x 8.9 cm (height x width)
Keywords: bust, head-portrait,

Jean Sibelius.Byst av Wäinö Aaltonen.Bust by Wäinö Aaltonen.

23.9.1997 / 3.4.2014