[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 3344
Shelf mark: C
Document type: Bild; foto; kabinettkort
Colour: Svartvit
Carrier: Papper på kartong
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 10 cm x 14.2 cm (height x width)
Outer size: 10.8 cm x 16.6 cm (height x width)
Date: 1897
Originator: Höffert, W.; Berlin, Hamburg etc
Keywords: portrait photographs, women, opera singers, costumes, stage props, horns,

Therese Malten (1855-1930).Helfigur liggande på marken (stenen ser ut som om ritad på bilden), rollbild som Kundry i Parsifal (Wagner) ; Full length portrait of Therese Malten lying on ground.

23.9.1997 / 19.3.2014