[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='horse' results in 4 hits


1. Melartin, Erkki, sittande med pojke i trilla spänd efter häst.
2. Ojanperä, Abraham (1845-1916) operasångare, baryton, och sångpedagog.Helfigur med häst vid stugvägg. (senast 1908)
3. (Runeberg, J.L.)Enström, Arvid m.fl. som Trosskusken Spelt i "Fänriks Ståls sägner", (Sverige).
4. Lyda Palmonowe och Paul Wegener m fl, utescen ur Der Student von Prag.