[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='horses' results in 7 hits


1. Ellen Gulbranson (1863-1947). (1908)
2. Hästdroska med Kerttu Wannes familj (föräldrar och två flickor?) framför ett trähus. (ca 1905-10)
3. Kerttu Wanne med föräldrar och systrar i släde. 5 pers. utomhus, häst och släde (ca 1910)
4. anonym flicka till häst (ca 1921)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Läskande syn, eller hur!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)
6. Traditionellt klätt brudpar åker med häst och kärra i kortege, i samband med sångfesten i Mariehamn.Traditionally dressed bridal couple in a horse-drwan carriage.During the "singing festival" in Mariehamn. (1922)
7. Profilbild av traditionellt klätt brudpar sittande i kärra.Profile picture of a traditionally dressed bridal couple sitting in a horse-drawn carriage.Text på baksidan: Sångfesten 1922 i Mariehamn.Brudparet i spetsen för bröllopståget. (1922)