[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='house' results in 20 hits


1. Isaksson, Fredrik.Födelsedagshälsning till FI från Sulo Hurstinen.Sänd 1942.Pojo kyrkoby, landskapsbild.
2. Gatuvy antagligen utomlands (Bayreuth?).Tre mänskor på gatan. (1901?)
3. Stadsvy, antagligen utomlands (Bayreuth?). (1901?)
4. (Naima Lingren) Johannes Elmblads (svensk bassångare) flickor.Helfigur, stående framför ytterdörr (i Bayreuth). (1901 ?)
5. Mozart, W.A.Mozarts födelsehus.Getreidegasse 9, Salzburg, fasad. (27.6.1981)
6. Franz Schuberts födelsehus i Wien, fasad.
7. Erik Bergman, helfigur, utanför sitt hem i Järvenpää.
8. Sibelius' födelsegård, Tavastehus exteriör Sibelius' house of birth, Hameenlinna
9. Helsingfors musikinstitut på 1870-talet, Bulevarden 2 exteriör, vinter, två män utanför.Bildkopia. (1870-talet)
10. Philadelphia Symphony Orchestra hälsar på Sibelius.Mänskor på väg mot Ainola.People on their way to Ainola. (1955)

[Next]