[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='houses' results in 8 hits


1. van Beethoven.Vykort med bilder av olika hus med anknytning till v.B., minnesmärken och porträtt av tonsättaren ; Post card with pictures of the composer, his memorials and buildings connected with Beethoven
2. Granholmen.Martin Wegelius sommarställe / villa, exteriör, mänskor på verandan.Sibelius gästade stället.Martin Wegelius' summer house at Granholmen, people on the veranda. (Sekelskiftet 1800-1900)
3. Smal kullerstensgata med låga trähus på båda sidor.Narrow street with wooden houses on both sides.[Sibelius]
4. Tottesunds herrgård, platsen för Jean Sibelius och Aino Järnefelts bröllop.Numera kommungård i Maxmo, Tottesund.Bildtext: "Kommunal och Hälsogården Maxmo" (1900-talets första hälft.)
5. Exteriör av stenbyggnad med välvda fönster.På väggen texten "Postikonttori, Postkontor, ?(kanske ryska), Bureau de Post".Building made of stone.
6. Lång trä- och stenbyggnad i backe.Öppen plats framför.T.h. på husväggen texten "Kansan Kahvila Ruoka [tarjoilu]".Två personer längst t.h.
7. Hästdroska med Kerttu Wannes familj (föräldrar och två flickor?) framför ett trähus. (ca 1905-10)
8. Ainola, Sibelius hem, sett från trädgården.Inga mänskor på bilden.Sibelius' home, seen from the garden.No people on the picture.