[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='instrument' results in 16 hits


1. Khaen, munorgel från Thailand.Erik Bergmans instrumentsamling (Sm instrument nr: 1613).
2. von Schoultz, Johanna mfl.Teckning: familjescen från 1820-talet.Tillhör fru M von Schoultz, Lidingö.Chackspelande herrar, samtalande o stickande damer, muciserande grupp.Drawing of a family in the 1820s, belongs to mrs von Schoultz.Men playing chess, women chatting and knitting, a group of musicians.
3. Snåre, Sigurd.Stor blandad kör, stråkorkester.Bankdirektör John Svensson vid violinen.S.S. dirigerar."Från konserten i Stadshuset 29/6", Hangö stadshus. (1926- 1940)
4. Vecsey, Franz von, porträtt kollage, sju olika proträttbilder från ca 12 år till vuxen.
5. Erik Bergmans instrumentsamling; säckpipa, aerofon.
6. Erik Bergmans instrumentsamling, femsträngad kantele och lur.Kordofon, aerofon.
7. ranad (xylofon), Thailand idiofon Asien
8. smalhålig stråkharpa, Aunus, Karelen kordofon
9. smalhålig stråkharpa kordofon
10. tvåhålig stråkharpa, Savolax kordofon

[Next]