[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='instruments' results in 6 hits


1. Fr.v. två psalmodikon, en hummel.Verner Rasmus' samling, Vörå kordofon (1960-talet)
2. arderlur (lur), psalmodikon, eol (stränginstr.), skälla (kobjällra) av järn, ljuten malmklocka använd vid järn- vägsstation.(Värmlandsberg, Sverige) aerofon kordofon idiofon (1956)
3. arderlur (lur), psalmodikon, eol (stränginstr.), (Värmlandsberg, Sverige) aerofon kordofon (1956)
4. Musikaliska sällskapet i Åbo, årsfest 28 oktober 1869.Smyckad estrad, stolar och notställen på plats, instrument upphängda i fonden, tyggirlander, kransar och fana över scenen. (28.10.1869)
5. Festkonsert i Viborg, Jean Sibelius, dirigent och orkesterns ordinarie dirigent [Boris Sirpo] står framför orkestern.Sulo Aro, konsertmästare t.v.Scenen i bakgrunden dekorerad med Finlands flagga och girlander, i förgrunden tomma stolar. (28.4.1923)
6. Ylioppilaskunnan Soittajat, symfoniorkester, 49 personer.Uppställda på scen med fyra olika emblem på fondväggen (bl.a Ylioppilaskunnan Laulajat).Dirigenten sittande bredvid talarstol.The orchestra on stage with instruments, four different plaques on the wall. (1920-1950)